Staden köper Länna gård.

Nuvarande ägaren behåller endast manbyggnaden med tomt.
Lantbrukaren Emil Jansson, Länna gård, har i skrivelse den 6 dennes erbjudit staden att med undantag av mangårdsbyggnad och flygelbyggnad samt ett lämpligt därintill liggande markområde om c:a 4,000 kvadratmeter få köpa all annan honom tillhörig mark med en sammanlagd areal av e a 65 tunnland för ett pris av 30 öre per kvadratmeter samt, därest köp bleve avslutat, förklarat sig villig arrendera hela området på t. ex. 5 år om överenskommelse angående villkoren kunde träffas.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 18 december 1937
N:r 294

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *