Sparbankernas anslag.

Länsstyrelsen har meddelat fastställelse å huvudmännens för Närs sparbank beslut att av bankens vinst för år 1936 anslå 100 kr. till skolsparverksamheten samt 100 kr. till fortsatt läkareundersökning av skolbarn i När. Likaså har fastställts huvudmännens för Alskogs socken sparbank beslut att anslå 100 kr. till Alskogs kyrkas värmeledningsfond, 50 kr. till Alskogs skytteförening samt 150 kr till skoltandvård inom socknen.

Gotlands Allehanda
Torsdagen 15 April 1937
Nr 85

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *