Söderhavsgotlänningen på hemväg.

På tisdagen anlände Transatlantics Tolken till Göteborg och ombord befann sig då bl. a. den gamle gotlänningen J. O. Nilsson, som nu rest hem från Tongaöarna, tack vare understöd från Lagermanska fonden, för att för Svenska uppfinnareföreningen demonstrera sin nya motoruppfinning. G. H. T. påstår att han talar sitt gamla modersmål fortfarande, ehuru han på hemvägen även lärt sig tala skånska. Det kan ju anses obehövligt, när man kan tala gotländska. Här ovanför tar han för sig av frukostmaten på Tolken, där han på hemresan passat på att hitta på en ny propellertyp.

Gotlands Allehanda
Fredagen 11 Juni 1937
Nr 132

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *