SLITE

Den 23 juni.
Taxeringen.
Innevarande års taxeringslängder för Slite köping föreligga nu avslutade. Av desamma framgår bl. a. följande (med motsvarande siffror för närmast föregående år inom parentes):
Enligt fastighetstaxeringslängden uppgår värdet av jordbruksfastighet inom köpingen till 694,800 kr. (693,000) och för annan fastighet till kr. 6,476,900 kr. (6,395,600). Värdet av fastigheter tillhörande köpingen m. fl. och för vilka fastighetsskatt icke utgöres, uppgår till kr. 385,700 (375,200).
Den i inkomsttaxeringslängden uppförda inkomsten av jordbruksfastighet utgör kr. 19,230 (14,480), av annan fastighet kr. 5,610, av inkomst av rörelse kronor 156,000 (121,650), av tjänst och tillfällig förvärvsverksamhet kr. 1,229,900 kr. (1,329,880) samt av kapital kr. 51,910 (56,420). Summan av all inkomst utgör kr. 1,462,700 (1,329,880). Efter medgivna allmänna avdrag uppgår den taxerade inkomsten till kr. 1,397,180 (1,268,950) och den beskattningsbara inkomsten till kr. 860,080 (760,560).
Antalet skattekronor och skatteören för jordbruksfastighet uppgår till 331: 83 (331: 08) och för annan fastighet till 3,570: 28 (3,197: 80). Här föreligger sålunda en ökning med 373 skattekronor 11 och 23 skatteören.
Antalet skattekronor för inkomst av i fastighet, rörelse, tjänst eller tillfällig förvärvsverksamhet, samt kapital utgör 8,600: 80 mot 7,605: 60 under föregående år, vilket innebär en ökning av 995: 20 skattekronor.
Hela antalet skattekronor och skatteören har sålunda ökat från 11,134: 48 vilket av prövningsnämden senare höjts till 11,281: 98 — till 12,502: 91, vilket innebär, att skattekronorna under det gångna året ökat med något mer än 10 procent. I fjol ökade skatteunderlaget med 15 procent, vilket medförde en sänkning av utdebiteringen från kr. 13 till 12: 50. Någon lindring torde man alltså våga hoppas på även till nästa år.

Legala notiser.
Födde: 12/6 Chaufför Axel Edvard Nilssons son, Othem.
Döde: 18/6 Fru Hilma Maria Fredrika Hejdenberg t. Kjellgren, född 1860 den 17/6, Slite.

Gotlands Allehanda
Onsdagen 23 Juni 1937
Nr 142

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *