Slite.

Frälsningsarmens söndagsskola hade i söndags afton sin sommarfest. Den hölls vid Långome. Vid densamma förekom tal av adj. Boström och löjtn. Edlund samt sång. Även barnen medverkade med sång. Barnen fingo också tillfälle till att leka en stund och detta uppskattades livligt av dem. Under festen serverades kaffe, vilket barnen bjödos på. Festen gynnades också av ett strålande väder.

Gotlands Allehanda
Tisdagen 1 Juni 1937
Nr 123

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *