Slite.

Den 30 april.
Vårens ankomst
kommer i kväll kl. 8,30 att firar med sång från skoltrappan enligt numera hävdvunnen ned. Sångarna samlas några minuter tidigare utanför kommunala mellanskolan och tåga därifrån under tonerna av Vintern rasat ut fram till skoltrappen, där programmet i övrigt upptar bl, a. Sköna maj, Glad såsom fågeln, och När på berg och fält. Efter sångens slut tändas eldarna på Solklint, och fyrverkeri avbrännes. Även sångarna samlas däruppe och låta möjligen därifrån ännu en gång sina toner ljuda.

Slite erkända sjukkassa
höll i går kväll årsmöte å folkskolan under ordförandeskap av hr I. Randahl, varvid års- och revisionsberättelser upplastes och godkändes, och ansvarsfrihet beviljades.
Medlemsantalet har under året ökat från 350 till 404. I sjukhus- och läkarvård jämte sjukpenning har under året utbetalts kr. 3,451: 75, varjämte för cen. tralkassans räkning utbetalts i sjukpen. ning kr. 12,062: — och i moderskapshjälp 168 kr.
Till ledamöter av styrelsen omvaldes hrr I. Bandahl, C. Å. Linder, T. Eek, O. Kahlström och V. Remén med hrr Frid. Johnsson och Emil Othberg som suppleanter. Likaså omvaldes revisorerna hrr Joh. Olsson och G . Edberg. Revisor för centralkassans räkenskaper är hr IL Engström. Till ombud vid centralkassans årsmöte i Stockholm utsågs hr I. Randahl. Slutligen beslöt styrelsen att om möjligt från och med instundande juni månad införa regelbunden expeditionstid en dag i veckan.
Kassan har under året åtnjutit kommunalt anslag å 400 kr.

Gotlands Allehanda
Fredagen 30 April 1937
Nr 98

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *