Skolungdomsutbytet.

För vidare befordran till Tyskland, närmare bestämt Hannover, avreste igår kväll härifrån två elever i flickskolans klass 5, nämligen Ingegerd Lundgren och Maj-Britt Harrysson. De skola gästa ett par familjer i Tyskland och få sedan med sig hem var sin tyska kamrat från de familjer, som de gästat. Resan företages genom det igår omnämda svensk-tyska skolungdomsutbytet. Ett par andra visbyflickor ha redan tidigare avrest till Tyskland.

Gotlands Allehanda
Torsdagen 10 Juni 1937
Nr 131

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *