Skogsauktion

hålles i Hejnums kommunalrum måndagen den 27 innevarande december kl. 1 e. m. för försäljning av stämplad skog å Hejnum och Vallstena ecklesiastika skogar. Hejnum, Kallgatehagen, intill 1936 års avverkningstrakt, 375 kbm. och Vallstena, Kyrkhagen, 112 kbm.
Betalningsanstånd till 1 juli 1938. Prövningsrätt förbehålles. övriga villkor tillkännagivas vid auktionen. Stärnolingslängder finnas hos A. Björbegren, Rings i Hejnum och G. Larsson, Gudings i Vallstena.
Pastoratskyrkorådet.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 21 december 1937
N:r 296

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *