Sjuttiofem år

fyller i morgon tisdag f. landstingsmannen Hj. Johansson, Tings i Kräklingbo.
Det är ett liv, i rikt mått ägnat det allmännas tjänst, som hr Johansson då kan se tillbaka på. Ända sedan mitten på 1890-talet har han ägt och brukat släktgården Tings men hans intresse och fallenhet för allmänna värv gjorde att han redan tidigt togs i anspråk för en hel del förtroendeuppdrag. Sålunda var han ordförande i kommunalstämma, kommunalnämd och fattigvårdsetyrelse redan 1884-88 samt sedermera 1900-1912, kyrko- och skolkassör var han 1908-1912, kyrkovärd ända till 1925. I Kräklingbo mejeri är han sedan 1915 ordförande och har vidare bl. a. varit ordförande i skogsvårdskommittén och hästdtagningsnämnden, sedan sekelskiftet ledamot av taxeringsnämderna och i ett trettiotal år ordförande i Kräklinge hushållningsgille. Hr Johanssons duglighet och hans försynta personlighet har även uppskattats utanför hemsocknen och han var sålunda landstingsman åren 1918-26 samt nämdeman. 1916-22. Han har också sedan unga år varit verksam som boutredningsman och auktionsförrättare.
Det är en gotländsk hedersman av gammalt snitt, som i morgon passerar gränsen till sitt fjärde kvartssekel.

Gotlands Allehanda
Måndagen 21 Juni 1937
Nr 140

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *