Sjömanshemmets försäljning

i går fortsatte på aftonen kl. 6 med auktion, vilken föregicks av en andaktsstund. Auktionsförrättare var maskinist Harry Ericsson, som skötte klubban med kläm. Det hela gick raskt undan, och man betalade bra för varorna. Strax före kl. 9 kunde auktionen anses avslutad. Resultatet av hela försäljningen blev mycket gott, nämligen ej mindre än 1,400 kr., vilket belopp överstiger fjolårets. Av medlen torde en del komma att avsättas för utvidgning av Sjömanshemmets lokaler. Man har nämligen sedan länge närt den tanken, att inreda ett särskilt rum för skeppsbrutna.
Efteråt samlades syföreningen och en del intresserade till ett litet samkväm, varvid pastor östlund avtackade syföreningen för dess stora och vackra insats och manade densamma att icke förtröttas i sitt välsignelsebringande arbete.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 2 December 1937
N:r 280

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *