Sjöförklaring

har idag avgivits inför rådhusrätten härstädes angående en kollision mellan ångf. Gute och motorfartyget Bråvalla av Norrköping.
Kollisionen hade inträffat den 20 december ungefär halvvägs mellan Beckholmen och Kastellholmen i Stockholms hamn, och Gute hade varit på väg till Saltsjökvarn, medan Bråvalla skulle in till Stadsgården. Några svårare materiella skador hade icke uppstått och ingen människa hade skadats.
Gutes befälhavare, kapten K. Husandar, uppgav i sin berättelse, att att han före kollisionen givit babordssignal, vilken av Bråvalla besvarats med styrbordssignal. Då man på Gute såg, att kollision var oundviklig, slogs full back i maskinen, och fartyget hann i det närmaste stoppa, innan Bråvalla med förstäven träffade Gute vid styrbords ankarklys. Bråvallas kapten hade privat meddelat, att han redan tidigare givit styrbordssignal, men denna har icke iakttagits av någon ombord på Gute. Kaptenens berättelse beedigades av fem besättningsmän.
Som sakkunniga bisittare i rätten tjänstgjorde sjökaptenerna Bertil Lindström och Carl Sundahl.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 27 december 1937
N:r 300

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *