Simundervisningen

i staden tar som förut meddelats sin början torsdagen den 1 juli. Hittills ha omkring 175 barn anmält sig, vilket får anses som en ganska vacker siffra. Ytterligare anmälningar torde dock komma att ingå till kurserna.
Lärare för de manliga eleverna blir även i år folkskollärare Olle Sjögren, Stockholm, och för flickorna fröken Inga Larsson, Visby.

Gotlands Allehanda
Måndagen 28 Juni 1937
Nr 145

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *