Sextio år

fyller i morgon den 8 d :s sjökapten Karl Husander härstädes. Han är född i Västerhejde och gick till sjöss vid 19 års ålder. Styrmansexamen avlade han 1901 och sjökaptensexamen 1902 i Visby. Åren 1904 till 1915 var kapten Husander anställd som fartygsbefälhavare i Kongostatens tjänst. I Gotlandsbolaget anställdes han 1920 och har sedan 1931 innehaft tjänsten som befälhavare å ångaren Gute. Icke minst i denna sin egenskap har han kommit i beröring med många här på Gotland och förvärvat många vänner. Plikttrogen och vänsäll hör han till de stilla i landet. Sin sextioårsdag får han antagligen fira på Östersjön, då Gute på grund av sista tidens oväder och snötjocka m. m. försenats och nu någon gång inom närmaste dygnet avgår från Klintehamn till Stockholm direkt.

Gotlands Allehanda
Tisdagen 7 december 1937
N:r 284

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *