Sextio år.

A. Serboni.

På söndag fyller Visby stads byggnadschef, majoren Anders Serboni, sextio år.
Han är nämligen född i Simlinge socken i Malmöhus län den 2 maj 1877. Sedan han år 1900 utexaminerats från Tekniska högskolan och år 1907 blivit löjtnant i väg- och vatten-byggnadskåren, antogs han samma år till byggnadschef i Visby. På denna post har han alltså nu verkat i jämt trettio år och därunder nedlagt ett omfattande arbete i de olika befattningar, som tillhöra hans tjänst, d. v. s. som stadsingenjör, hamningenjör, mätningsman, registerförare o. s. v. Han har därunder också dokumenterat sig som en på sina områden kunnig man och hans många åligganden ha utförts på ett samvetsgrant och plikttroget sätt. Med allmänheten har han främst kommit i kontakt som föredragande i byggnadsnämden, vilken tjänstgöring han haft ända tills nu helt nyligen staden fått särskild stadsarkitekt. En stor arbetsbörda har vilat på hans axlar och gör så alltjämt.
För studier har han under de gångna åren företagit resor till bl. a. Förenta staterna, Tyskland, Italien, Frankrike, England, Holland och Belgien. I väg- och vattenbyggnadsstyrelsen utnämdes han till kapten 1915 och till major 1931.

Gotlands Allehanda
Onsdagen 28 April 1937
Nr 96

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *