Sedan styrelsen för Härta fiskareförening

u. p. a. hit inkommit med ansökning om förnyelse intill utgången av år 1942 av taxa å hamnavgifter vid Härta fiskehamn i Burs socken, vill Konungens befallningshavande härigenom lämna vederbörande trafikanter tillfälle att före den 1 juli 1937 hit inkomma med yttrande över det vid ansökningen fogade taxeförslaget, vilket hålles tillgängligt hos ordföranden i Burs sockens kommunalstämma.
Visby i landskansliet den 9 juni 1937.
På länsstyrelsens vägnar:
Abr. Löf., B. A. Ljungholm.

Gotlands Allehanda
Fredagen 11 Juni 1937
Nr 132

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *