Scoutfesten om söndag.

Programmet för scoutfesten om söndag, vid vilken som bekant den svenske scoutchefen, major Ebbe Lieberath, blir hedersgäst är nu fastställt.
Scoutkårerna samlas sålunda i sina resp. kårlokaler och marschera med blottad fana till domkyrkan, där de inträffa kl. 2,46 e. m. Sedan inmarschen av fanborgen ägt rum under musik av I. 18:s musikkår sjunges scoutsången, varpå major Lieberath håller högtidstalet. I det följande förekommer uppläsandet av scoutlagen, musik, utdelande av vandringspris, ”Du gamla du fria” unisont, tal av domkyrkokomminister Nils Öberg, scoutbön och scoutlösen samt slutligen ett musiknummer.
Scoutchefens föredrag i aulan hålles kl. 6,30 e. m. och är betitlat ”Ungdom och friluftsliv”.
Till festen i domkyrkan kl. 3 är inträdet fritt för allmänheten. Biljetter till föredraget i aulan säljas av scouterna och överblivna biljetter vid ingången.

Gotlands Allehanda
Fredagen 23 April 1937
Nr 92

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *