Sällskapet D. B. V.

sammanträdde i går kväll å Stadshotellet, varvid val av funktionärer förrättades.
Ordförande och vice ordförande för nästa år blevo fältläkare Nils Carlson resp. borgmästare Harald Löwenberg, båda, enligt stadgarna, nyvalda.
Omvalda blevo till sekreterare länsnotarie Richard Laurin och till kassör bankkamrer Ragnar Olin. Till ceremonimästare utsågs riksbankskassör Gösta Löf gren. Till revisorer valdes överlantmätare Göran Hillert och bankkassör Valter Alfvegren med besiktningsman Harald Pöpke och riksbankskassör Löf gren som suppleanter.
Till ledamöter av beredningsutskottet för tre år valdes konsul C. G. Björkander och major T. Norström. Till ledamöter av trädgårdsstyrelsen för två år utsågos länsjägmästare Ragnar Melin, major Norström och fabrikör Rolf ödin.
Till ledamot av byggnadsstyrelsen för fyra år valdes kapten Nils Hartzell och till ledamot av styrelsen för Ahsbergska hagen för tre år landsfiskal Thure Holmqvist.
Huvudmän i D. B. V :s sparbank blevo tullförvaltare K. Berggren, brandchef Carl Lindström, civilingenjör Gunnar Lyttkens, konsul Nils Friberg, länsjägmästare Ragnar Melin, landskamrer Gustaf Melin, borgmästare Harald Löwenberg, major T. Nor-ström, bankkamrer Ragnar Olin, grosshandlare Anders Sandström och dr Nils Carlson, den sistnämnde utsedd för två år, de övriga för fyra år. Ledamöter av stadgekommittén blevo konsul C. G. Björkander, dr Nils Carlson, bankdirektör H. Ihre, länsnotarie Richard Laurin, civilingenjör Gunnar Lyttkens, borgmästare Harald Löwenberg och länsjägmästare Ragnar Malin.

Gotlands Allehanda
Onsdagen 8 december 1937
N:r 285

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *