Röda Korskrets i Silte.

Intresset för Röda Korset och dess verksamhet tar sig glädjande uttryck i de Röda Korskretsar, som med jämna mellanrum komma till stånd ute i bygderna. Nu senast har en krets bildats i Silte, omfattande Silte socken.
Sammanträdet hölls i onsdags i skolan och inleddes med »Vårt land», varpå kapten Hugo Struve höll ett orienterande föredrag. Till Siltekretsens styrelse valdes så, ingeniör O. K. Arborelius, ordf., fru Elsa Karlsson, vice ordf., folkskollärare T. D. Holma, sekr., lantbrukare Almor Hansson, kassör, fru Ingegerd Bergström, materialförvaltare, samt fröken Märta Smitterberg.
Under sammankomsten medverkade folkskollärare Simgin Jacobsson med sång till luta, varjämte kaffe serverades. Sammanträdet avslöts med unisont »Du gamla, du fria».

Gotlands Allehanda
Fredagen den 10 december 1937
N:r 287

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *