Resan till Balticum.

Thjelvar-resenärerna hemma igen.
Vid 10-tiden i förmiddags komme ett 70-tal gutar, som med ångf. Thjelvar företagit ett vikingatåg i österled, åter till sitt land igen.
Som bekant startades sällskapsresan till Finland och Estland torsdagen den 10 dennes kl. 9,15 f. m. med Helsingfors som närmaste mål. Dagen därpå vid 9-tiden på f. m. skedde ankomsten till Helsingfors efter en sjöresa, som med fog kan betecknas såsom idealisk. Två dagar tillbragtes i Helsingfors, ”Nordens vita stad”, som finnarna gärna vilja kalla den, och givetvis besågs Finlands huvudstad och dess sevärdheter under sakkunniga ciceroners ledning, men resenärerna finge ävenledes tillfälle att se den finska landsbygden, ty bl. a. företogs en färd ut till Borgå och J. L. Runebergs hem – vilken punkt på färdprogrammet hörde till en av de intressantaste bland alla intressanta. Söndagen den 13 förde ”Thjelvar” gutarna vidare, nu med Estlands huvudstad Tallinn, såsom destinationsort.
Och de två dagar, som stodo gutarna till buds i denna säregna stad begagnades självfallet till rundturer både inom staden och utåt environgerna, varigenom resenärerna alltså fingo en god inblick i estniska förhållanden.
Och i går middags kl. 12 blåstes avgångssignalen.
Resan hem anträddes, hem till Gotland, varvid åter bjöds på en sjöresa, som i allo blev idealisk med sol över blånande blickstilla Östersjö.
Om ankomsten till Visby ha vi redan nämt, och att belåtenheten var allmän hos resenärerna över denna trevliga sällskapsresa i österled är det väl ingen som tvivlar på. Sällsynt lyckad var färden.
Redan under gårdagen hade den populäre färdledaren hr V. Ekdahl samt N. T. O:s musikkår, som förtjänstfullt bidragit till stämningen ombord, avtackats och efter det ”Thjelvar” i morse lagt till vid kajen avhurrades den gemytlige befälhavaren ombord, kapten Martin Klintberg, samt besättningen. Innan debarkeringen fingo resenärerna visserligen genomgå en liten men nödvändig lagenlig procedur, nämligen tullvisitation, men denna syntes gå smärtfritt, ty tullmännen voro gemytliga och snälla även om de sin plikt likmätigt icke sågo mellan fingrarna med sådant, som skulle förtullas. Men ingen var missnöjd med det.
För dagen få vi nöja oss med denna lilla korta översikt. I ett par kommande artiklar skola vi försöka ge en liten reseskildring, och till dess säga vi.
På återseende.

Gotlands Allehanda
Onsdagen 16 Juni 1937
Nr 136

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *