Rättegångssaker.

Visby rådhusrätt.
För stöld av en cykel dömdes Viktor Arne Malmqvist till 1 mån. fängelse. Tillgreppet hade skett vid södra järnvägsstationen, och Malmqvist hade efter begagnandet av velocipeden kastat den ifrån sig i Tallunden.

Underlåtenhet att lösa radiolicens kostade två personer vardera 10 dagsböter.

Tvenne cyklister, som saknat lykta å sina fordon, bötade vardera en tia. Liknande belopp fick en annan cyklist och hans passagerare böta, emedan de färdats två stycken på samma velociped.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 1 februari 1937
N:r 25

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *