Rättegångssaker

Södra häradsrätten
(Utslag vid sluttinget.)
Förverkad villkorlig dom. För misshandel och hemfridsbrott dömdes den 28 sept. 1936 Bror Charles Johansson, Burs, till 2 mån. fängelse samt för fylleri och förargelseväckande beteende till 105 kronors böter, allt villkorlig dom med övervakning. På grund av svarandens mindre exemplariska levnadssätt förklarade nu rätten den villkorliga domen förverkad, varför straffet omedelbart skall avtjänas.

Kollisionen med järnvägsbommarna i Havdhem kostade en person 10 dagsböter å 2 kr.

För olaga handel vid stortorgdagen i Hemse dömdes elva personer till mellan 5 och 20 dagsböter vardera.

För brott mot paateuriseringslagen dömdes en mejerist till 10 kronors böter.

Trafikförseelser. Ej betald bilskatt kostade en stockholmare 25 dagsböter å 2 kr.

Vårdslös körning i Myrungs kvior i Linde kostade en person 20 dagsböter å 2 kr.

Trafikolyckan i Vall, då en person på lättviktsmotorcykel kört på en parkerad motorcykel, på vilken parkeringslyse saknades, avdömdes i dag. Motorcykelns ägare dömdes nu till 20 dagsböter å 1: 50 samt att betala skadestånd med kr. 475: 25.

En bilist, som haft tre passagerare i förarsätet, bötade 20 dagsböter å 1 kr.

För vållande av bilkollisionen i Träkumla den 2 mars i år dömdes en trafikchaufför från Visby till 25 dagsböter å 2 kr. Den andra parten frikändes.

För att ej ha anpassat hastigheten efter förhandenvarande förhållanden utan vållat kollision med en hästskjuts i Hejde den 2 okt. i år dömdes en bilist till 10 dagsböter å 4 kr.

En bilägare från Havdhem, vilken förorsakat trafikolycka i Eksta genom att ej iakttaga nödig försiktighet, dömdes till 20 dagsböter å 5 kr. samt att utge skadestånd till motorcyklisten med 1,300 kronor.

En bilist, som i Hemse vid backning kört på en lättviktsmotorcykel, bötade 15 dagsböter å 1 kr. Vidare skall han ersätta av de uppkomna skadorna med kr. 98: 60.

Knepigt billån. En lantbrukare från Träkumla och en f. ö. nu inburad ung herre från samma socken har varit instämda av en automobilfirma i Visby, vilken krävt vederbörande på kostnaden för reparation av en lastbil, lånad hos firman.
Den unge mannen, som tillfälligt arbetade hos lantbrukaren, hade en dag kommit till firmans verkstad med sin arbetsgivares bil, vilken behövde en del reparationer, och samtidigt bett få låna en annan under tiden, vilket han också fått. Några dagar senare hade han kommit tillbaka med den lånade bilen, vilken då varit åtskilligt ramponerad och tarvat reparation för en kostnad, som uppgavs belöpa sig på 400 kr,

Gotlands Allehanda
Tisdagen 7 december 1937
N:r 284

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *