Rättegångssaker.

Visby rådhusrätt.
En fyllerist bötade 15 kronor.

Olaga parkering kostade en person 10 kronor.

Två på en cykel. Två personer som åkt på en cykel sonade denna förseelse med böter på 10 kronor per man.

Förargelseväckande beteende. En herre som varit inte så litet däran hade uppträtt störande och bl. a. på ett oförskämt sätt tilltalat damer utanför Burmeister. Han stod tilltalad och fick punga ut med 40 kronor.

Avglömd registrering. En person som tagit bil i byte hade glömt att registrera denna vilket kostade honom en summa av 25 kronor.

Lastbilskrångel. Utlåning av lastbil utan signal och utan angivande av maximilast kostade utlånaren resp. 5 och 15 kronor.

Södra häradsrätten.
Sluttinget.
(Rättens ordf. e. hovrättsfiskal Bo Rettterskiöld.)

Förseelser mot motorfordonsförordningen. Bristande körkort och trafikförsäkring kostade en motorcyklist sammanlagt 35 dagsböter å 1: 50. Dåliga bromsar samt avsaknad av hjultrycksskylt och skattekvitto kostade en chaufför 10 dagsböter å 1:50 samt 20 kr:s böter. Avsaknad av hjultrycksskylt och baklykta kostade en person 10 kr:s böter samt 15 dagsböter å 2 kr. Avsaknad av hjultrycksskylt kostade en person 10 krm böter samt 15 dagsböter å 2 kr. För liknande förseelse fick en annan person plikta 10 kr. Ett bortglömt skattekvitto kostade en bilägare 10 kr., och dåliga bromsar renderade honom 10 dagsböter å 1:50.

Trafik mål. Åtalet mot en handelsidkerska i Garda för olaga trafik ogillades enär trafiken skett i ringa omfattning. Ortens trafikbilägare intyga att hon ej inkräktat på deras verksamhet.

Underlåten anmälan om utlänning kostade en lantbrukare 10 dagsböter å 1: 50.

För olaga brännvinstillverkning dömdes G. J. Nilsson i Rone till 35 dagsböter å 1: 50, varjämte han skall utbetala, tillverkningsskatt med 975 kr. Den beslagtagna spriten förklarades förbruten.

Djurplågeri under hönstransport kostade en person 5 dagsböter å 1:50.

För olaga handel vid majföredragen i Stånga dömdes tvenne modister till vardera 15 dagsböter å 1:50.

Gotlands Allehanda
Måndagen 21 Juni 1937
Nr 140

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *