Rättegångssaker.

Visby rådhusrätt.
Till en månads fängelse för fylleri vid raten dömdes E. Olsson, Revalds, Eskelhem.

En velocipedtjuv fick tre månaders straffarbete, villkorlig dom.

För smärre trafikförseelser dömdes ett antal personer till böter varierande mellan 10 och 15 kr.

För överfall och misshandel hade ett par arbetare att svara. Målet uppsköts emellertid fjorton dagar för yttrande.

Två fyllerister pliktade, den ene 15 och den andre 20 kr.

En cyklist, som hörde till den kategorien, vilken har för van att framföra sitt åkdon på högra sidan av vägen, men som även nonchalerat gällande föreskrifter ända därhän, att han ej begivit sig över på rätta sidan av vägen ens när efterföljande fordon skulle förbi, hade nu erhållit stämning för detta sitt reglementsvidriga sätt att färdas. Vederbörande hade nämligen den här gången haft oturen, att i berörda hänseende vara nonchalant mot själva statspolisen. Stämningen gällde även ansvar för att vederbörande inte haft tänt ljus i lykta vid färd under Mörker. Han ådömdes 15 dagsböter.

Gotlands Allehanda
Måndagen 14 Juni 1937
Nr 134

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *