Rättegångssaker.

Visby rådhusrätt.
(Kronohäktet.)
Rannsakningen med växelförfalskaren. Vid den fortsatta rannsakningen 1 går med den häktade Henning Lingström från Vall framställdes, sedan den häktade i detalj fått redogöra för sina transaktioner, yrkanden från målsägarnas sida. På deras vägnar yrkade sålunda åklagaren, att Handelsbanken i ersättning måtte utfå sammanlagt 2,575 kr. och Gotlandsbanken sammanlagt 9,475 kr. Vidare yrkades, att för två borgensmäns räkning, vilkas namn varit äkta på en lånehandling, den häktade skulle utgiva 180 kr. till vardera.
Därefter hördes den häktade om ett tillgrepp av en 100-kronesedel, vilket skulle ha skett i mars i fjol. Lingström hade nämligen då vid ett tillfälle besökt en kvinnlig släkting och i ett obevakat ögonblick passat på att ur en olåst byrålåda lägga beslag på en 100-kronsedel, vilken fanns i en plånbok. På ordförandens fråga förklarade den häktade, att han av ren nyfikenhet tittat i byrålådan och att han vid åsynen av plånboken och 100-lappen känt frestelsen för stark. Målsägarinnan hade dock intet yrkande.
Åklagaren yrkade ansvar å den häktade för 18 delvis fortsatta förfalskningsbrott samt för första resan stöld.
Försvarsbiträdet, advokat Lithberg, hemställde till rätten att taga hänsyn till de förmildrande omständigheter, som kunde föreligga, nämligen bl. a. att den häktade icke visat några brottsliga tendenser förut, utan att hans brott uteslutande vore att hänföra till akut ekonomiskt betryck. Därjämte hade även svärfadern till den häktade hemställt om så mild dom som möjligt och att själv för sin del icke haft några yrkanden. Beträffande stölden av penningsedeln, sy nem tillgreppet ha skett helt spontant, varit en ögonblickets ingivelse. Slutligen framhölls Lingströrna beredvillighet vid utredningen samt att han erkänt.
Därmed var rannsakningen rörande växelförfalskningarna avslutad, men 1 fortsättningen behandlades ytterligare ett mål mot Lingström. Det gällde nämligen en pålcörningsolycke, för vilken den häktade även var ansvarig.
Den 26 mars hade en person, som nu även var närvarande vid rannsakningen, kommit cyklande på vägen i närheten av Soldathemmet på Visborgs slätt och därvid blivit påkörd bakifrån av en bilist. Det befanns senare, att det var Lingströms bil och att denne vid tillfället i fråga skulle skjutsa tre flickor till Visby för biobesök. Vid Träkumlebacke hade Lingström överlämnat ratten till en av flickorna, som fått köra till Södervärn. Lingström medgav nu, såsom tidigare vid polisförhöret, att han haft vetskap om, att flickan saknade körkort. Hennes körkunskaper voro för övrigt ringa. Vid påkörningen hade flickan fört bilen, men varken Lingström eller någon annan av passagerarna synes ha märkt, att man körde på någon. Målsägaren, som ådragit sig en del skrubbsår på ena handen, då bakskärmen skrapat emot honom, yrkade nu att utfå 25 kr. för sveda och värk. Han hade nämligen i omkr. en veckas tid måst gå med handen i band och därigenom haft nedsatt arbetsförmåga.
Åklagaren yrkade nu ansvar å Lingström för att ha överlämnat ratten till en icke körkunnig.
Efter enskild överläggning beslöt rätten uppskjuta målet till nästa tisdag för inhämtande av närmare uppgifter, bl. a. från straffregistret, om den häktades namn. Som i gårdagens referat angavs förklarade nämligen den häktade sig heta Lingström och icke Lindström.

Gotlands Allehanda
Torsdagen 10 Juni 1937
Nr 131

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *