Räddningen av Pers besättning

I anledning av att erkänsla från svenska statens sida ifrågasatts för den räddning av besättningen å svenska segelfartyget ”Per”, som den 13 april 1913 utfördes i Östersjön av tyska ångfartyget ”Rudolf”, har kommerskollegium hos vårt generalkonsulat i Hamburg begärt införskaffande av närmare upplysningar. Generalkonsulatet har varit i förbindelse med tyska myndigheter ävensom dåvarande styrmannen å tyska fartyget, Paul Pliihmer, åt vilken belöning främst ifrågasatts. Därvid ha emellertid inga upplysningar stått att erhålla om de besättningsmän, som deltogo i räddningen av den svenska båten. Ångf. Rudolfs dåvarande befälhavare avled i Hamburg i dec. 1927. Befälhavaren å det svenska fartyget var som bekant en gotlänning. (P.)

Gotlands Allehanda
Lördagen den 4 december 1937
N:r 282

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *