Prästerskapet.

Sedan prosten O. Jacobsson beviljats fortsatt tjänstledighet på grund av hög ålder och nedsatt arbetsförmåga har vice pastor E. Karlsson förordnats att under samma tid vara vice pastor i Grötlingbo pastorat.
Sedan till domkapitlet inkommit k. m:ts cirkulär den 4 juli 1937 angående anställande av en stiftsadjunkt inom Visby stift, förordnade biskopen stiftsadjunkten Bror Colstrup att fortfarande under tiden 1 juli-31 augusti i år vara stiftsadjunkt i Visby stift med hela stiftet som verksamhetsområde och Visby som bostadsort, varjämte han skall under nämda tid ha sin huvudsakliga verksamhet förlagd till Hejde och Klinte pastorat.

Gotlands Allehanda
Onsdagen 30 Juni 1937
Nr 147

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *