Prästerskapet.

Sedan kyrkoherden A. Ruhr beviljats tjänstledighet den 1-31 juli har kyrkoadjunkten I. Mårtensson förordnats att under nämda tid jämte egen befattning uppehålla pastoralvården i Roma pastorat med hjälp av predikobiträde.
Kyrkoherde E. Hejneman är tjänstledig för egna angelägenheters vårdande 1-31 juli med komminister H. Isberg som vikarie.

Gotlands Allehanda
Lördagen 26 Juni 1937
Nr 144

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *