På sin sextioårsdag

på söndagen blev chefsarkitekten vid Stockholms stads fastighetskontor Carl Melin föremål för hjärtliga hyllningar i form av presenter, blommor och telegram. En vacker hyllning bringades honom av en deputation, anförd av fastighetsdirektör Dahlberg, som överlämnade en genom subskribtion inom fastighetskontoret åstadkommen och av skulptören Olof Ahlberg utförd porträttmedaljong i brons. På aftonen gav festföremålet middag i sitt hem för den närmaste släkt- och vänkretsen.

Gotlands Allehanda
Tisdagen 27 April 1937
Nr 95

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *