På sin 70-årsdag i dag

har fanjunkaren Oskar Nilsson, Visborgs slätt, blivit föremål för många och hjärtliga hyllningar i olika former. Redan tidigt i morse hälsades jubilaren i toner av ett dussintal sångare, som infunnit sig, därav en deputation från missionsföreningens sångkör, vilken jubilaren tillhört c:a ett 30-tal år, som med tullförvaltare Karl Berggren i spetsen överlämnade en ståtlig blomsteruppsats samt en skrivbordsuppsats från de manliga i kören, vidare överlämnades genom skräddarmästare Gust. Arvidsson från vänner en fotlampa jämte blommor. Från släktingar erhöll jubilaren en skrivbordsstol. Blomsterhyllningarna ha för övrigt varit legio. bl. a. märktes sådana från underofficerskåren vid I. 18. Dessutom har under dagens lopp den pigge jubilaren fått mottaga ett stort antal telegrafiska lyckönskningar från minnesgoda vänner.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 10 december 1937
N:r 287

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *