På sin 50-årsdag

i lördags blev kamreraren vid Centralföreningen fröken Alma Nilsson föremål för hjärtliga och omfattande hyllningar, som pågingo hela dagen. Kamraterna i firman uppvaktade med en kristallskål fylld med rosor, från magasinspersonalen överlämnades en vacker silverskål och senare på dagen infann sig föreningens styrelse, varvid ett guldarmband och en ståtlig blomsteruppsats överlämnades. Från föreningsmedlemmar på landsbygden anlände ett stilfullt silverskrin med inneliggande obligationer. Vackra böcker och blomsteruppsatser, bl. a. från Gotlands Banks direktion och personal, ingingo i hyllningarna, och telegram anlände från bl. a. Svenska Lantmännens Riksförbund och Visby hemslöjdsförening. På kvällen gav föreningen middag för jubilaren, som därvid fick mottaga ytterligare hyllningar.

Gotlands Allehanda
Måndagen 6 december 1937
N:r 283

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *