Oaxen förvärvar fastigheter i Fleringe.

A. B. Karta & Oaxens kalkbruk har hos k. m :t begärt tillstånd att förvärva vissa fastigheter i Fleringe socken, värderade till 176,300 kr. Länsstyrelsen tillstyrker. Fastigheterna utgöras huvudsakligast av de centrala delarna av det fastighetskomplex, varpå Bläse kalkbrott är beläget, eller gränsar till detta. (P.)

Gotlands Allehanda
Onsdagen 8 december 1937
N:r 285

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *