Nybyggnaderna vid Gotlands kustartillerikår.

I förslaget till nybyggnader vid Gotlands kustartillerikår upptogs bl. a. varmgarage med verkstad och smedja till en kostnad för 74,000 kr. Emellertid har den blivande chefen för kåren gjort gällande att detta förslag icke komme att täcka behovet, varför ett garage med verkstad av större omfattning erfordrades, samt att denna utökning vore så angelägen, att en del av det föreslagna förrådsutrymmet lämpligan borde uteslutas, varigenom medel skalla kunna bli disponibla för ändamålet. Med anledning härav har nytt förslag utarbetats inom marinförvaltningen, varvid de framställda önskemålen i möjligaste mån beaktas. Kostnaden beräknas till cirka 104,000 kr.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 18 december 1937
N:r 294

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *