Nyanskaffning till infanteriregementet.

Arméförvaltningen har ställt 5,000 kr. till förfogande för nyanskaffning och reparationer av kasernutredning vid Gotlands infanteriregemente. Regementschefen hade för ändamålet begärt 15,944 kr., men arméförvaltningen har ansett att bl. a. anskaffning av vissa expeditionsinventarier kan anstå. Beträffande ifrågasatt nyanskaffning av manskapsskåp av stålplåt anser arméförvaltningen att försök med sådana skåp först bör företagas vid regementet.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 22 december 1937
N:r 297

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *