Ny kontraktsprost i södra kontraktet.

A. Kronqvist.

Sedan kontraktsprosten G. Kellström begärt och erhållit entledigande från sin befattning, har biskopen förordnat kyrkoherden Adrian Kronqvist i Burs att fr. o. m. 1 januari 1938 vara kontraktsprost i södra kontraktet.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 23 december 1937
N:r 298

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *