Nämdentansval med rekord tillslutning.

Sedan föregående nämdemansval för Garda ting blivit upphävt av häradsrätten, förrättades i går nytt val, som hölls i Etelhem. Tack vare livlig agitation hade valet fått en rekordartat livlig tillslutning och vid detsamma avgåvos icke mindre än 330 röster, därav 144 genom godkända fullmakter. Två fullmakter kasserades.
Valet utföll dt, att lantbrukaren Arvid Melin, Levide i Etelhem, erhöll 190 röster och förklarades vald, medan lantbrukaren Axel Jakobsson, Halvands i Garda, som vid förra valet erhöll majoritet, nu stannade vid ett röstetal av 140.
Majoriteten utgjordes i första rummet av etelhemaborna, vilka lära ha erhållit förstärkning av ett 80-tal röster från Garda.

Gotlands Allehanda
Fredagen 11 Juni 1937
Nr 132

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *