Motorseglare borta på väg till Visby.

Avgick från Hamburg 2 dec.
Enligt undersökningar, som företagits av härvarande tyska konsulat, synes det som om tyska motorseglaren Engeline gått under i Östersjön under de senaste veckorna. Engeline avgick från Hamburg den 2 dec., destinerad till Visby med 140 ton majs. Fartyget passerade Holtenau den 6 dec. men sedan dess har man icke hört något av detsamma. Förfrågningar i Hamburg ha lämnat negativt resultat och tyvärr vill det därför synas som om Engeline mött sitt öde i södra Östersjön någon av de blåsiga dagarna i andra veckan i december. Denna vecka blåste i dessa farvatten ostliga och nordostliga vindar av mellan 11 och 20 sek.-meters styrka. Om den egentliga orsaken till olyckan lär väl aldrig klarhet vinnas, men man kan ju gissa på motorhaveri, ev. även rigghaveri.
I nr 51 av Underrättelser för sjöfarande meddelas om utprickning av vrak efter en galeas, som ligger sjunken ost om grundet Blenheim mellan Utlängan och Falsterborev med masterna synliga ovan vattnet. Det är oss icke bekant om detta vrak identifierats eller om det möjligen kan vara den saknade Engeline.
Engeline var en mindre motorseglare, hemmahörande i Estebriigge och förd av kapten J. Poppe. Den torde ha haft en besättning av utom kaptenen 5-6 man.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 29 december 1937
N:r 302

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *