Motorkurs för officerare.

Chefen för armen föreslår hos k. m:t, att en kurs i motortjänst för officerare skall anordnas nästa år. Kursen förlägges till tygdepartementet och Smålands arméartilleriregiemente under tiden den 7 januari-10 april. Till chef och lärare före slås kapten Machander, Smålands armeartilleriregemente, och till elever en kompanioffioer vid vardera Göta Livgarde, Gotlands infanteriregemente, Livregementets husarer, Smålands lesmeartilleriregemente, Gotlands artillerikår, Bodens artilleriregemente, Bodens ingenjörskår och Signalregementet. Kursen avser att meddela de kunskaper, som erfordras för ledande av motorfordonsvård och det tekniska handhavandet av motoriserade förhand samt för att vara lärare i motortjänst vid de skolor och kurser, som förekomma vid truppförbanden.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 13 december 1937
N:r 289

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *