Motorbåten Enskär

inkom hit igår afton från Gotska Sandön och avgick i förmiddags till Klintehamn. Ombord befunno sig Sällskapets för räddning av skeppsbrutna sekreterare kapten P. Isberg samt nyutnämde inspektören för sällskapet kapten Hans Hansson. De båda herrarnas besök avser att inspektera sällskapets livräddningsstationer på Gotland samt i samband därmed hålla övning med personalen vid stationerna. I dag besöktes Hoburgen och Faluddens stationer varefter livbåten Enskär avhämtar de båda herrarna i Klintehamn för att gå till Stora Karlsö. Därifrån återvänder livbåten till sin station utanför Nyköping.

Gotlands Allehanda
Fredagen 25 Juni 1937
Nr 143

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *