Militärt.

Löjtnanten på övergångsstat vid Gotlands artillerikår Sven Palmi, vilken sökt och fått förord till en ledigförklarad befattning som sekreterare hos Rikskommissionen ,för ekonomisk försvarsberedskap, anhåller hos k. m:t att, om han blir utnämd, få förena nämda befattning med sin löjtnantsbeställning. Rikskommissionen tillstyrker bifall. (P)

Gotlands Allehanda
Tisdagen 22 Juni 1937
Nr 141

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *