Militären får färdas med släckta lyktor.

Chefen för armén förordar hos regeringen liksom länsstyrelsen i Visby den av militärbefälhavaren på Gotland gjorda framställningen om undantag från vägtrafikstadgan för militära fordon, tillhörande Gotlands trupper. Sådana fordon skulle få t. v. framföras på allmänna vägar inom länet utan tända eller med helt eller delvis avbländade lyktor. Det förutsättes, att länsstyrelsen beredes tillfälle att i samverkan med. vederbörande militära myndigheter vidtaga erforderliga åtgärder för tillgodoseende av trafiksäkerheten inom område, där militära övningar äga rum. (P.)

Gotlands Allehanda
Lördagen den 18 december 1937
N:r 294

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *