Militärbegravning

ägda i går middag rum härstädes, då styckjunkare H. Gustafssons stoft fördes till den sista vilan. Jordfästningen ägde rum i domkyrkans kapell och förrättades av domkyrkokomminister Nils Öberg, vilken även höll ett gripande griftetal, utgående från orden: »Jag vet, att min förlossare lever». Musikkåren spelade några sorgmarscher och »Strids bön» av Lindblad och den högtidliga jordfästningsaktan omslöts med sång ur psalmen 452.
Efter ceremoniens slut fördes kistan till norra begravningsplatsen, där den sänktes i gravens tysta gömma.
En rik blomsterskörd hade sänts till båren och bl. a. märktes kransar från Underofficerskåren A 7, En sista hälsning (gröna band); Underofficerskåren I 18, En sista hälsning (röda och vita band); Underbefälet vid A 7 ,En sista hälsning (blågula band); Gotlands underofficerssällskap, En sista hälsning (blågula band); personalen vid A 7:s tygverkstäder, Tack och hälsning (blågula band); Kungl. Gotlands Artillerikårs officerare (gröna band); 3 batt. A 7, Ett sista farväl (blågula band); furirerna 3 batt.

Gotlands Allehanda
Måndagen 6 december 1937
N:r 283

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *