Militärbefälet flyttar.

Militärbefälets expedition inrymmes fr. o. m. den 1 instundande juli i för ändamålet förhyrd fastighet vid Södra Hansegatan härstädes.

Gotlands Allehanda
Tisdagen 29 Juni 1937
Nr 146

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *