Metodistkyrkans söndagsskolas utfärd

till Vible och sommarfesten därstädes blev på grund av det vackra vädret och det stora antalet av äldre deltagare synnerligen lyckad. Sedan barnaskaran och skolans vänner pr tåg, cyklar och buss (från Österby) anlänt uppstämdes sången: ”Är du glad av hjärtat nöjd, sjung då”, varpå föreståndare M. Olofsson läste dagens text, ledde i bön och välkomnade den stora festskaran. Klasserna grupperade sig under var sin svenska fana och gladdes sedan hjärtligt åt friluftslivet tills kaffe serverades. Sedan följde tal av past. G. Ericson, prisutdelning, sång och avslutning, varefter återfärden av nöjda, tacksamma och glada festdeltagare ägde rum.

Gotlands Allehanda
Måndagen 14 Juni 1937
Nr 134

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *