Mera hänsyn vid bilmöten efterlyses.

Ett bilmissöde inträffade i onsdags på vägen mellan Gurfiles och Gyle gårdar i Ala. En personbil från Sanda med en ung dam som förare och med Östergarn som mål, mötte vid nämnda ställe en lastbil och blev av denne så att säga tvingad att köra i diket för att slippa kollision med bilen. Vägen är vid platsen cirka 4 meter bred och markerad med enruskor och skulle sålunda kunnat passeras av båda bilarna. Betbilens förare borde ha kunnat inse, att den mötande bilen ej kunde komma förbi på återstående 1. meter av vägen utan dikeskörning, och då han ej tog den minsta notis om hur det hela avlupit, kan man gärna ej beteckna uppförandet annat än som ansvarslöst. Den unga damen, som var ensam i sin vagn, hade dock turen att ej skada sig eller vagnen och att av tillstädeskommande personer få hjälp med att få vagnen ur diket så att hon kunde fortsätta sin resa.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 11 december 1937
N:r 288

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *