Medlemmarna i Visborgs fältrittklubb

voro i går e. m. samlade till årssammanträde å A. 7:s officersmäss. Ur styrelseberättelsen framgick, att klubben under året anordnat en seriehoppning omfattande fem hoppningar och att sex jakter avridits under hösten. Vidare företogs val av styrelse, vilken fick följande sammansättning; överste C. G. D. Hamilton, ordf., godsägare Otto Hanson, Rosendal, v. ordf., kapten A. Fredriksson, sekreterare, skattmästare och master, samt som övriga ledamöter av styrelsen major Nils Söderberg, major Tom Melander kapten Sven Hambn och löjtnant Gunnar Hodder.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 17 december 1937
N:r 293

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *