Markförvärv från prästboställena?

Visby stiftsnämd tillstyrker hos k. m:t en ansökan från Hablingbo handelsförening att få inköpa ett markområde om 0,3890 hektar under ecklesiastika lönebostället 7/8 mtl Prästgården nr 1 i Hablingbo socken. Köpeskillingen synes ej böra sättas lägre än 600 kr. Föreningen har tidigare begärt att få friköpa området ifråga, vilket emellertid avslagits av kammarkollegiet.
Samtidigt tillstyrker stiftsnämden rätt för postatationsföreståndare Vera Johnsson å Fårö att förvärva ett område om 0,4175 hektar åkerjord under ecklesiastika lönebostället 1 mtl Sväns nr 1 (Prästgården) i Fårö socken för 185 kr. (P.)

Gotlands Allehanda
Torsdagen 29 April 1937
Nr 97

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *