Marketenteriet moderniseras.

Arméförvaltningen har anvisat 1,650 kr. åt militärbefälhavaren å Gotland för vissa moderniseringsarbeten inom marketenteribyggnaden vid Gotlands infanterikår ävensom medgivit, att för samma ändamål få disponeras 1,650 kr. ur infanterikårens enskilda lägerkassa. (P)

Gotlands Allehanda
Tisdagen 1 Juni 1937
Nr 123

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *