Lysning

avkunnades i går i Kungsholms kyrka i Stockholm mellan hr Carl Eric Ekman, Visby, och fröken Ulla von Reis, Stockholm, dotter till framlidne dir. G. A. von Reis och hans efterlämnade maka. född Dahl.

Gotlands Allehanda
Måndagen 26 April 1937
Nr 94

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *