Lustresa till Borgholm

anordnas enligt annons i dagens tidning instundande lördag med ångf. ”Thjelvar” som avgår från Visby på lördagsnatt kl. 12 o. återvänder kl. 12 natten till måndagen. Resetiden beräknas till omkring 7 timmar. Hytt-och salongsplatserna stå till resenärernas förfogande i Visby från kl. 8 e. m. och disponeras under vistelsen i Borgholm. Biljettpriserna äro synnerligen populära, nämligen för första klass tur- och retur 18 kr., för andra klass 12 och för tredje klass 8 kr. För första klass erlägges dessutom en betjäntsavgift av kr. 1: 50 samt för andra klass 1 kr. Biljetter tillhandahållas å Ångbåtskontoret.

Gotlands Allehanda
Tisdagen 29 Juni 1937
Nr 146

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *