Lotsverket medverkar ej till växelstation i Sundre.

Till lotsstyrelsens prövning har lotskaptenen överlämnat en framställning från fyrmästaren vid Hoborgs fyr om tillstånd att låta genom telegrafverkets försorg reparera lotsverkets telefonledning till fyrplatsen, varjämte styrelsen underställts fråga om inrättandet av en växelstation i Sundre.
Vid föredragning av ärendet har styrelsen, som f. n. ej anser sig böra reflektera på att medverka till inrättande av en växelstation, förklarat, att därest ifrågavarande telefonledning skulle visa sig i behov av reparation, lotskaptenen har att inkomma med förslag rörande reparationens omfattning samt beräknade kostnader därför. (P)

Gotlands Allehanda
Måndagen 21 Juni 1937
Nr 140

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *